Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Premier Ewa Kopacz w „Faktach po Faktach": Chcę restrukturyzować, a nie likwidować kopalnie

Premier Ewa Kopacz w „Faktach po Faktach

Szefowa rządu rozmawiała z Kamilem Durczokiem o programie naprawczym dla Kompanii Węglowej. „Jestem bardzo zdeterminowana, aby rozwiązać problem górnictwa. Dla mnie nie ma cenniejszej rzeczy jak miejsce pracy, stabilność i bezpieczeństwo rodziny górnika, który wykonuje ciężką pracę.” – podkreślała w wywiadzie premier Ewa Kopacz.

 

 

Chcę restrukturyzować, a nie likwidować kopalnie, które są w trudnej sytuacji finansowej - zapowiedziała szefowa rządu. Podkreśliła, że plan naprawy sytuacji w Kompanii Węglowej zakłada restrukturyzację, a nie likwidację kopalni. Premier Ewa Kopacz powiedziała, że nowa spółka, która ma zostać powołana do restrukturyzacji, to jedyne miejsce, w którym można pomóc finansowo kopalniom, nie łamiąc zasady nieuzasadnionej pomocy publicznej, jaka wynika z prawa unijnego. Szefowa rządu zaznaczyła także, że dopóki kopalnie nie znajdą się w spółce restrukturyzacyjnej, to nie będzie można ich naprawiać.

 

Udana restrukturyzacja kopalni Kazimierz-Juliusz

Premier Ewa Kopacz przypomniała, że program naprawczy wprowadzony w kopalni Kazimierz-Juliusz w połowie października zakończył się sukcesem. Przez 11 miesięcy w 2014 r. kopalnia przynosiła straty ponad 160 zł na wydobyciu 1 tony węgla. Po restrukturyzacji, w grudniu zanotowano zysk na wydobyciu 1 tony w wysokości 25 zł. Podobny program naprawczy proponowany jest kopalniom w Kompanii Węglowej.

„Zrobię wszystko, aby 100% górników dołowych przy restrukturyzacji nie straciło zatrudnienia”

Premier Ewa Kopacz opowiedziała o założeniach planu osłonowego: górnicy dołowi otrzymają 24-miesięczne odprawy lub urlopy górnicze z 75% wynagrodzenia. Szefowa rządu podkreśliła, że plan naprawczy jest jedynym sposobem, aby uchronić przed upadłością 14 kopalń, a warunki proponowane górnikom są uczciwe.

Rozmowy z górniczymi związkami zawodowymi

Premier Ewa Kopacz zaznaczyła, że będzie rozmawiać ze związkami zawodowymi tak długo, aż będzie w stanie przekazać dobrą wiadomość strajkującym górnikom. Naprawa sytuacji Kompanii Węglowej to wspólny cel i interes zarówno rządu, jak i górników.

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Szefowa rządu podkreśliła, że ustawa procedowana w środę w Sejmie jest bardzo ważna, ponieważ ma umożliwić udzielanie legalnej pomocy publicznej kopalniom poprzez spółkę restrukturyzacyjną.

 

Fot. M. Śmiarowski/ KPRM


Komentarze

Podobne informacje

Ambasador odwiedził targi Stockholm Furniture and Light Fair

Ambasador odwiedził targi Stockholm Furniture and Light Fair

2017-02-18 11:18:15

Ambasador Wiesław Tarka spotkał się z przedstawicielami polskich producentów mebli i oświetlenia. Na największej w Szwecji imprezie wystawienniczej branży meblarskiej i oświetlenia polscy przedsiębiorcy reprezentowani byli przez: Lampex, Lumines Lighting, Lupus, Ridex, Vank, Bell`Esempio oraz SITS.


W tym roku waloryzacja emerytur i rent będzie niska i wyniesie 0,44 proc

W tym roku waloryzacja emerytur i rent będzie niska i wyniesie 0,44 proc

2017-02-16 12:57:22

W tym roku waloryzacja emerytur i rent będzie niska i wyniesie 0,44 proc., choć większość emerytów i rencistów obejmie minimalna gwarantowana podwyżka w wysokości 10 zł. Jaka będzie waloryzacja w kolejnych latach?


BSS – branża dla pracownika, czy pracownik dla branży?

BSS – branża dla pracownika, czy pracownik dla branży?

2017-02-10 15:46:48

Czy w Polsce istnieje rynek pracownika? Zdania są podzielone. O zajwisku tym mówi się coraz częściej w kontekście branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu, w której roczny wzrost Fundacja Pro Progressio szacuje się na blisko 20000 miejsc pracy.


Ubezpieczenia społeczne: Jedna składka – jeden przelew – jedno konto

Ubezpieczenia społeczne: Jedna składka – jeden przelew – jedno konto

2017-02-08 09:02:40

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeks pracy. Dzięki temu uproszczony zostanie system przekazywania składek do ZUS.


Konrad Bińczyk: Gdyby przeszła pani teraz na emeryturę, jakie świadczenie otrzymałaby pani od ZUS?

Konrad Bińczyk: Gdyby przeszła pani teraz na emeryturę, jakie świadczenie otrzymałaby pani od ZUS?

2017-02-02 09:56:58

Przez znaczną część życia zawodowego zarabiałam różnie. W tej chwili miałabym 2500 zł emerytury, ale wygląda na to, że jeszcze trochę popracuję, bo osiągnęłam już wiek emerytalny, więc myślę, że wypracuję sobie ok. 3000 zł świadczenia.


Interwencja minister Rafalskiej w sprawie wymagania oświadczeń od pracowników o pobieraniu świadczeń 500+

Interwencja minister Rafalskiej w sprawie wymagania oświadczeń od pracowników o pobieraniu świadczeń 500+

2017-01-28 18:41:23

W związku z doniesieniami medialnymi o wymaganiu od pracowników Auchan Polska Sp. z o.o. składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu „Rodzina 500 plus”, pod groźbą zwolnienia z pracy, minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia o pilne przeprowadzenie kontroli oraz przekazanie raportu pokontrolnego.


GUS: bezrobocie w grudniu 8,3 proc.

GUS: bezrobocie w grudniu 8,3 proc.

2017-01-26 10:52:24

GUS opublikował dane o bezrobociu. W grudniu 2016 r. wynosiło ono 8,3 proc. czyli tyle samo ile szacowało MRPiPS, na podstawie danych z urzędów pracy.


Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi  ponad 12 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi ponad 12 zł.

2017-01-20 12:25:08

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.


Wywiad z minister Elżbietą Rafalską: Koniec z dyktatem pracodawców

Wywiad z minister Elżbietą Rafalską: Koniec z dyktatem pracodawców

2017-01-18 11:15:44

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł w listopadzie 8,2 proc. Nie był tak niski, począwszy od 1991 r. Czy to jednak faktycznie oznacza, że mamy w Polsce mniej bezrobotnych?


Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

2017-01-14 15:59:33

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z przedstawicielami wojewódzkich urzędów pracy. Celem spotkania była prezentacja inicjatyw oraz działań podjętych przez siećEuropejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2016 r.